Nhất Tâm Chi Cách

Nhất Tâm Chi Cách

Nhất Tâm Chi Cách

Tác giả : Phong Vô Hoa
.
Thể loại : Cẩu huyết, ngược văn, tra công, hiện đại, tình địch, cường thủ hào đoạt, có H. HE

Số chương: 42+ 5 phiên ngoại

Nhân vật chính: Chu Duật Minh, Triệu Thâm

Phối hợp diễn: Thư Vân Kỳ, Triệu Khuyết, Bạch Ngạn, Thư Vân Họa.

Edit: Lee

_ _ _ _ o0o_ _ _ _

Văn án:

Bạn trai cũ qua đời, bị tình địch ghét nhất cường thủ hào đoạt.

Enjoy

_ _ _ _ o0o_ _ _ _

Mục Lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *