Nam cực tinh

nam cực tinh

icon_truyenxuatban

Nam cực tinh

Công ty phát hành: IPM

Tác giả: Phong Duy

“Tiểu Hoàng… Từ nay về sau, đừng tiếp xúc với Nam Cẩn dưới bất kỳ hình thức nào nữa, được không?”

Tô Hoàng ngây người, nhìn sâu vào mắt Mục Tiếu Địch: “Đây là lời cầu xin của một chiến hữu ư?”

Mục Tiếu Địch nhếch một nụ cười đầy ngụ ý: “Không, đây là lời cầu xin của một người yêu đệ.”

icon_truyenxuatban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *