ĐÔNG PHƯƠNG DUY

ĐÔNG PHƯƠNG DUY

[GIỚI THIỆU BẢN THÂN]

39ffcddfb841f6c85e905e369b192eb2

ĐÔNG PHƯƠNG DUY

Tên có thể gọi : Tiểu Duy hoặc Đông Phương Duy
Sở thích: Ăn – ngủ – chơi
Thể loại đam yêu thích: Chủ công, trung khuyển thụ, thụ sủng công, thụ coi công là trời là đất. Công là anh tuấn công, không thích mỹ công, thụ là nhân thê, 1×1, HE.
Cạch: Triệt Dạ Lưu Hương, Lam Lâm, Sai Kê Đản.
Câu cửa Miệng : Don’t Mess With Me.
Liên Hệ :
Email: yud.ftz@hotmail.com
Facebook: Đông Phương Duy

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *