BẠCH VÔ THƯỜNG

BẠCH VÔ THƯỜNG

[GIỚI THIỆU BẢN THÂN]

332da0ca15bc5333335f03d00f268b04412ce5c92df0c-CDHKI3_fw658

Bạch Vô Thường

Tên có thể gọi: A Bạch, Đại Bạch :3

Ngày sinh: 6/6

Giới tánh: Nam

Tên có thể gọi: A Bạch, Đại Bạch :3

Sở thích: Ngủ ăn và đọc đam

Thể loại đam yêu thích: Mạt thế, thú nhân, hắc bang, H, tentacle :3

Note: Ít khi đọc yaoi lớm, chỉ thích đọc đam mẽo thoi.

Câu cửa miệng: Chờ đi, chờ đợi là hạnh phúc :v

GỌI HỒN :

Email : bachvothuong666@gmail.com

Facebook: Bạch Vô Thường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *