LEE

LEE

[GIỚI THIỆU BẢN THÂN]

b22f3ab05f7e2c68c69bf13096e52f0d

LEE

Giới tính: nữ

Đặc tính: hủ nữ kiêm trạch nữ.

Sở thích: đọc, viết đam,chỉ nhiêu đó thôi.

Tác giả yêu thích: Lăng Báo Tư,Khốn Ỷ Nguy Lâu.

Thể loại yêu thích: cẩu huyết, ngược tâm, sinh tử văn. Tuyệt đối HE.

Thông tin liên hệ:

Mail: penny.ntl@gmail.com

Facebook: River Lee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *